Bemanning

Om ni har behov att hyra personal lämnar ni oss en förfrågan. Vi vill ha en nära kontakt redan från början och kommer stämma av med er vad det är för typ av personal ni behöver och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Vid inhyrning av personal är det Exin som har arbetsgivaransvaret och således vi som betalar lön, sociala avgifter, eventuell sjuklön, med mera. Ni betalar för den tid som personen utför arbete på det aktuella projektet.

Vi har stor flexibilitet när det gäller bemanning - ni kan hyra in allt från en till 100 kompetenta yrkesarbetare i överenskommen tid, dock tidigast efter 6 månader.

Rekrytering

Vi kan hjälpa er hitta personal inom bygg-, anläggning industry, logistik samt installationssektor. Vi tar genemsant fram en kravprofil och utifrån den söker vi efter rätt person åt er.

Exin AB annonserar, gallrar bland inkomna ansökningar, genomför djupintervjuer, tar referenser och skickar profiler till er på godkända kandidater.

När ni får profil på en kandidat ni vill träffa så bokar Exin en intervju med knadidaten. Fast rekryteringsarvode tillämpas.

Hyrrekrytering

Exin AB erbjuder möjligheten att överrekrytera personal som ni först hyrt in. Vid hyrrekrytering tillämpar vi en rekryteringstrappa där summan om 5000 sek avräknas från fastställt rekryterinsarvode för varje månad som ni hyr in kandidaten.

Efter 6 månader kan ni anställa kandidaten utan att Exin AB tar ut någon rekryteringsavgift.

Att börja med att hyra in en person är ett bra sätt att prova om personen passar i er organisation - ni har även möjlighet att prova personen på flera projekt och under en längre tid än provanställningens sex månader. HAS (Hyr först anställ sen)

Trygghet

När ni anlitar oss kan ni vara 100 procent säkra på att vi följer lagar, förordningar och kollektivavtal.

Kvalitet

Vi levererar personal utifrån era krav. Vi är mycket branschkunniga och dedikerade.

Närhet

Vi är närvarande för er före, under och efter inhyrningsperioden.